Sporing

Sporing er noe som mange bruker under jakt. Sporing er en betegnelse som blant annet blir brukt når man bruker spesielle hunderaser under jakt. Det vil si at det er en hunderase som har en ekstrem god luktesans og som er trent opp til å spore opp forskjellige dyrearter som man da kan jakte på.

Hunden er da med en gruppe jegere og blir da satt i gang for å spore opp et vilt dyr der hvor man er på jakt. Jegerne som da er på jakt vil følge etter denne hunden, slik at de da får muligheten til å jakte på det dyret. Hunden som brukes til sporing kan også være trent opp til å komme tilbake til jegeren og gi en form for tegn for at den har funnet et dyr, eller at den rett og slett sirkler inn dyret slik at det er tydelig for jegeren hvor det ville dyret befinner seg.

Sporing er også et begrep på noe som kan bli satt på en jakthund, slik at jegeren ikke trenger fysisk å følge etter. Det vil da bli satt på en sporingsfunksjon på hunden, og jegeren vil da kunne følge med på hvor hunden snuser opp ville dyr.